Accés a la informació

#laMancomunitatHoyadeBunyol-ChivaTransparente

Dimarts, 30 octubre 2018

Accés a la informació de transparència de l'Ajuntament

La Mancomunitat té com un dels seus objectius estratègics aconseguir  un nivell de gestió municipal eficaç, productiu i pròxim a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent a la gestió.

El nou portal de transparència s'emmarca dins d'esta estratègia i pretén apropar als ciutadans tota la informació d'interés que els ajude a conéixer millor la gestió de l'entitat.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació